Контакт

   

Вашето име (задолжително)

Email (задолжително)

Наслов на пораката

Вашата порака

Адреса:  Европско движење во Република Македонија Бул. Партизански одреди 22,   1000, Скопје. 

Во просториите на Гратската библиотека Браќа Миладиновци-Скопје.   

Лице за контакт:   Марија Вељовска-Кондовска,   Извршен секретар.  

Comments are closed.