Работна посета на членови на НКЕУ-МК на Асоцијата за надворешна политика на Република Словачка

Извештај од работата на Советот на членките на Меѓународното Европско движење, 25 Ноември 2016, Брисел;

Photo Galery: International Conference EVALSEC

Summary of the International Conference “EUROPEAN VALUES AND SECURITY FACED WITH THE MIGRATION AND REFUGEE CRISES – A PERSPECTIVE FROM THE CIVIL SOCIETY”

Press release for International Conference: “European values and security faced with the Migration and Refugee crises – A Perspective from the Civil Society”.

Информација за јавност за меѓународната конференција: Европските вредности соочени со мигрантската и бегалската криза- Перспектива на граѓанското општество

Генерално собрание на Меѓународното европско движење, Хаг, 27.05.2016

Beyond Civil Society: Prospects and Limits for civil Society’s role in EU Integration in the Balkans, Извештај од конференцијата на претставниците на граѓанските здруженија во Белград., 26,27 Фебруари 2016 година.

Test

Cofee Debate: Euro interrogation process of Republic of Macedonia by the eye of the diplomats