EMRM, Europe Day Solemn Academy, photo gallery

Доделување на Плакета за успешна соработка со Министерството за култура на РМ